LIÊN HỆ IN ĐỒNG HƯNG

Để thanh toán trực tuyến, vui lòng chuyển khoản qua các thông tin sau:

Tài khoản cá nhân:
Tên TK: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
STK Ngân hàng Vietcombank-HCM- PGD 8: 007 100 103 6630

Tài khoản công ty:
CTY CỔ PHẦN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG ĐỒNG HƯNG
Số tài khoản: 007 100 511 4656
NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank- CN TP HCM- PGD SỐ 8